Team ERA

TRINE LISE KAMELA

Jeg heter Trine Lise Kamela og har innsett at min rolle består i å være en slags lærer, veileder og terapeut. Mine egne erfaringer og innsikter på veien hit gjør meg sikker på at dette er en rolle jeg har meldt meg «frivillig» til for dette livet. Jeg husket det bare ikke, før for noen år siden, når tiden var riktig …

Det er min intensjon og mitt genuine ønske å hjelpe mennesker til å finne sine egne svar – å finne harmoni, ro og balanse. Jeg kan veilede deg og støtte deg på din vei hjem til deg selv. Hjelpe deg til å ha tillit til livet, å våge å gi slipp og flyte med. Fordi jeg har gått veien selv. Og fordi jeg har mange verktøy som kan hjelpe deg på veien.

Respekt, Glede og Nysgjerrighet står høyt på min liste over verdier. Dette kan komme deg til gode ved at mine tilbud til deg antagelig stadig vil utvides og/eller forandres. Når du kommer til meg kan du være helt trygg på at jeg ivaretar dine intensjoner på best mulig måte, og at jeg aldri vil gå inn i endringsprosesser eller annet hos deg som du ikke selv uttrykkelig ønsker.

Husk; ingen har ønsker eller drømmer uten samtidig å være utstyrt med de nødvendige ressursene til å oppnå dem. Noen ganger har vi kanskje litt «startvansker» og trenger hjelp til sorteringsarbeid for å finne disse ressursene.

Hvis du føler du har behov for det, så har du sagt ja til å være «herre i eget hus» – å ta ansvar for å skape ditt eget liv – ved å oppsøke noen som kan lytte og være en slags igangsetter. Da er jeg her. Hvis du kan bruke meg.

Ifølge lov om alternativ behandling er det ikke tillat å gi lovnad om bedring eller helbredelse av noen sykdom. Men jeg gir veiledning og støtte i prosess som hjelper den enkelte til å hjelpe seg selv.

«På livets virkelige reise er din egen intuisjon din eneste læremester” (Osho)

Jeg er medlem av:

Norsk Forbund for Regresjonsterapi. www.regresjonsterapi.no

European Academy of Regression Therapy – EARTh. www.earth-association.org

Spiritual Regression Therapy Assosiation. www.spiritual-regression-therapy-assosiation.com

Det Norske Healerforbund. http://www.healing.no/

Norks Spiritualist Forening. Healerforbundet. www.spiritualist.ni/nsfh

Trine Lise Kamela sitt arbeid på Era Life Center

Trine Lise Kamela har som intensjon og genuine ønske å hjelpe mennesker til å finne sine egne svar – å finne harmoni, ro og balanse. Hun kan veilede deg og støtte deg på din vei hjem til deg selv. Hjelpe deg til å ha tillit til livet, å våge å gi slipp og flyte med. Ved hjelp av verktøy som Regresjonsterapi, Indre barn, Livsveiledning, Theta Healing, Spirituell reise til «Livet mellom Livene», Hypnose, Røykeslutt, og bedre cellehelse med banebrytende teknologi som spirituelle ledere kaller for oppvåknings supplement

For mer info om Trine Lise Kamela sine tjenester – se webside her: Regresjonsterapi-Bergen.no