ERAs Visjon

Era Life Center sin hovedvisjon er å være et senter for helheten som det levende mennesket. En møteplass hvor alle mennesker kan komme og være seg selv, og virkelig kjenne at det er plass til hele det fellesskapet og særpreget som nærer menneskets realisering av den vi alle er. Vår væren. Det ekte levende livet.

Den vi alle er, som både god nok – og som et evig utfoldende potensiale av frihet, livskvalitet og kjærlighet.

Kjærligheten vi alle er, som vår sanne natur – er hjertet i både Era sin skapende visjon, og visjonen som det livsuttrykket senteret leves som.
I verdi av både enkeltmenneskets og fellesskapets fullkommenhet, gis vi muligheten til den direkte erfaringen av at vi allerede er den vi innerst inne ønsker å være.

I møtet med menneske og samfunn, er Era et helhetlig livssenter hvor en kontinuerlig evolusjon får skje i møtepunktet mellom menneskets erfaringsbaserte vitalitet og væren – og en kunnskapsbasert vitenskap med forankring i en åpen helhetlig virkelighetsforståelse.

Era Life Center vil være en døråpner for en moderne spiritualitet, hvor den dypeste realisering av den vi er, ikke trenger å skje utenfor samfunnet. Men snarere er i sin fulle blomstring, når den vi virkelig er som mennesker,  realiseres som en levende helhets positive samfunnsutfoldelse.

Vår visjon som senter ut til alle mennesker, er også vår visjon og levende ”walking the talk” for alle som arbeider i Era Life Center. Som team lever vi derfor en kontinuerlig ”livets retreat” sammen, som inkluderer ukentlige team-meditasjoner og et kontinuerlig åpent blikk innover i våre egne muligheter til å leve den vi virkelig er. Både som enkeltmennesker, og som det vi er sammen.

Era Life Center er et livssenter for absolutt alle mennesker, og alt i mennesket. Vi tilbyr derfor alltid et jevnt gratis tilbud til alle mennesker, samtidig som det også alltid skjer en bærekraftig økonomisk utfoldelse. I senterets smeltedigel som både et økonomisk bærekraftig senter, og et senter som er bærekraftig i sitt ideelle uttrykk – er Era Life Center en skapende helhetlig sosial entreprenør hvor en ny plattform for samfunns-godhet og vital verdiskapning kan tre frem.