Team ERA

SILJA HAALAND

Min reise hjem

Som ung startet min reise i en dyp lengsel etter å komme hjem, uten å vite hva jeg egentlig søkte. Denne dragningen var så sterk at den satte i gang en utrolig reise i meg selv og i livet. Starten på den spirituelle reisen er skreddersydd for oss alle. En dans i glede og smerte. De store utfordringer vi mennesker kan møte, er ofte starten på dypgående helbredelse og oppvåkning.

Jeg har gjennomgått flere store skift i mitt liv på min reise i sannhet, virkelighet og kjærlighet. Fra kaos til dyp tilstedeværelse og frihet.

Livets mysterium

Jeg visste det klart og tydelig da, som jeg vet nå, vår tid her i kroppen kan oppleves som evig, men samtidig så kort. Som på et blunk har tiden gått og det som er er nå forbi. Vi kan ikke holde på noe. Vårt liv her er både like langt som kort, og i det store og hele er livet et mikroøyeblikk i helheten.

Så hva er dette studiet her i denne kroppen? Hvorfor inkarnerer vi våre sjeler her, og hva skal vi? Er vi i kontakt med vår livsreise og vår dypere mening med hvem vi er og hva vi vil? Eller prøver vi bare å få det til? Overleve?

Jeg tror at vi inkarnerer her sammen for å samarbeide i vår vekst, helbredelse og kjærlighet. Vi er alle en unik essens, en signatur og guddommelige vesener som studerer her i livet sammen. Vår oppvåkning er både individuell og kollektiv.

Min misjon

Inspirasjon, innovasjon og sannhet er drivkraften for meg. Jeg ser hvor nødvendig det er å assistere i selvutvikling og de grunnleggende spirituelle prinsippene: kjærlighet, virkelighet, eksistens, lovmessigheter og dypere kontakt i deg selv og i ditt liv. Vi er spirituelle mennesker som lett kan komme på avveie og ha desinformasjon om oss selv og vår vei. Mangel på kontakt kan lett få vårt narrativ til å styre oss langt fra balanse, til vonde opplevelser og tilstander.

I dette livsstudiet er det viktig å møte vansker og motstand, løse opp og integrere læren til visdom som får oss videre på vår vei. Det er det som får oss til å bruke våre egenskaper og lidenskap. Vi går fra å utvikle oss til å være en del av en større helhet, Vår indre lengsel er vår driv i vår oppvåkning. Vi vet uten å nødvendigvis være i kontakt med det at vi er frie, våkne og del av altet av enhet.

Min bakgrunn

I mine 30 år på sjels søken har jeg mye jeg vil dele og assistere med. I en verden preget av det kreative studerte jeg kunst, interiørarkitektur og design. I hovedfagsoppgaven min på interiørarkitektur studerte jeg indre og ytre stillhet. Dette ledet meg videre inn i selvutvikling, coach-, terapiutdannelser, energi- og healing, synging, non-dual psykologi, energibalansering og studier med flere våkne læremestere verden over.

Dette ledet meg til studiet i IKYA terapi, som for meg var totalt transformerende og en oppvåkning. Helhetlig kunnskap om hvem vi er og hvordan vi fungerer. Om bevissthet og vårt energetiske system, lys, lyd, energi og vibrasjon, eksistens og lovmessigheter. Jeg er evig takknemlig for denne kunnskapen og intelligensen. Hvem, hva, hvor og hvordan fikk sine svar. I Diplomoppgaven min studerte og forsket jeg på sensitivitet og elektromagnetisk overfølsomhet både i det medisinske og holistiske, på mikro-, individ-, gruppe-, samfunns- og makronivå. 

Jeg elsker å måle bilder og se at de finner sin plass hos mennesker.  Jeg har nå startet forfatterskap og skriver nå på flere bøker innen sakprosa med tema selvutvikling, spiritualitet og memoar. Barnebøker vil bli skapt der jeg skriver og illustrerer. 

SILJA SITT ARBEID PÅ ERA

Jeg har malt kunstutstillingen “Vår Kjærlighet” på Era Life Center, som en del av åpningen av vårens Spiritual Wellbeing Festival. En feiring av våren, gleden, og skjønnheten!

Jeg kommer også å tilby ulike kurs, eventer og workshops på Era. Det kan være i ulike former som inneholder:

  • Dyp og transformerende meditasjon 
  • Selvhelbredelse og healing
  • Dyptgående selvutvikling og bevissthetstrening
  • Mantra synging og lydreiser med gongbad
  • Skrivekurs
  • Kreative kurs med fokus på maling
  • Yoga og pust
  • Livs- og spirituell veiledning med terapi og coaching.
  • IKYA-behandling støttet med vibrasjonsmedisin.

Møt meg på reisen

Møter deg gjerne på vår reise til sannhet, transformasjon og kjærlighet.

Vi er guddommelige individer på vei til oppvåkning.

Du kan lese mer om meg på www.unfoldyou.no