Team ERA

PER HJALMAR SVAE

Per Hjalmar Svae er siviløkonom med etterutdannelse innen pedagogikk, pusteterapi og miljøledelse. Han har vært engasjert og jobbet innen klima, miljø, livskvalitet og personlig utvikling. Allerede i 1982 utviklet han en helhetlig samfunnsøkonomisk modell og forståelse som beskrev det som FN i 2005 vedtok som de tre pilarene for bærekraftig utvikling; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftighet. 

Fra 1997 til 2007 arrangerte han selvutviklingskurs sammen med sin kone, Tone Bell Rysst. Han utga også flere hefter om selvutvikling. Sentralt i denne kursvirksomheten var kunnskapen om de seks egomønstrene, som kommer fra kroppsorientert psykologi.

Med FNs 4. klimarapport i 2007 opplevde han klimautfordringene som så alvorlige at han skiftet fokus fra personlig utvikling til klima og miljø igjen. Fra 2009 til han pensjonerte seg i 2016 var han miljøkoordinator i Hordaland fylkeskommune med ansvar for innføring av systematisk miljøstyring i organisasjonen. I 2013 ble kunnskapen hans innen økonomi, klima og miljø publisert i boken Løsningen er grønn økonomi, politikk og livsstil.

I 2022 publiserte han Å knekke livets kode – Veien til det gode liv, samliv og samfunn. I tillegg ble to oppfølgingsbøker (kompendier) også utgitt. Det er kunnskapen og visdommen i disse tre bøkene som Per Hjalmar formidler i kurset Livsveiledning for vår tid. Det vil si den kunnskapen og forståelsen som han selv gjerne skulle ha fått formidlet fra andre på 1990-tallet, da han selv gikk gjennom en dyp og omfattende selvutviklingsprosess. Les mer www.hjerterommet.no.

Per Hjalmar sitt arbeid på Era

Per Hjalmar tilbyr kurs med foredrag og selvutviklingsgruppe. Kursene supplerer andre tilbud ved Era Life Center. Det gir nyttig kunnskap, forståelse og veiledning for alle som ønsker å utvikle seg som menneske.

Kursenes styrke er at de har et faglig psykologisk grunnlag og at Per Hjalmar har selv gått gjennom den personlige utviklingsprosessen kursene omhandler. Det teoretiske grunnlaget er beskrevet i bokserien Å Knekke Livets Kode, skrevet av Per.