THE BIG PEACE // Peace-Meditation & Concert

Kjære medmenneske! 

Vi mennesker har gang på gang vist at vi har evnen til å komme sammen, og samles i kjærlighet når vi har opplevd kriser i samfunnet. 

Denne evnen til å kjenne fellesskapets kjærlighet, og både behovet og ønsket vårt om å være samlet i noe dypere – ligger iboende i alle mennesker. 

I menneskets historie, ligger også en betinging som oftest først henter frem denne evnen, når vi må. Når det er en krise som er stor nok. 

The Big Peace er et frø av det største av alt, den evige kjærligheten – delt til denne storheten i oss alle, til å la oss komme sammen. Som denne kjærlighetens fred. Uten krisen.Til å kjenne den ubetingede kjærligheten levende i oss alle. 

Våre ubetingede steg sammen i kjærlighet – er de viktigste stegene vi tar for realiseringen av fred på jord. 

Eventen er en invitasjon til å vise at vi sammen kan kjenne fellesskapets fred og kjærlighet. Freden inni oss selv – som en freds-skapelse i vårt eget liv, med ringer i vannet som henger sammen med alle mennesker. Og vår jord. Freden som lar oss ta vare på, og leve i tråd med vår natur. 

Vi blir bevisst at vi ikke trenger krisen, for å velge å leve det vi egentlig alltid har savnet. Fredens stillhet inni oss selv, som lar oss leve det livet og den kjærligheten vi kjenner er sann. 

De første verdifulle steg mot en ekte og varig samfunnsendring av fred. En fred som bare kan starte inni oss selv, men som løftes frem gjennom fellesskapet som lar oss kjenne at vi er denne freden sammen. 

Du inviteres til denne freds-meditasjonen og konserten – som lar deg kjenne din storhet i din indre fred, og den ubetingede kjærligheten som det største av alt. Å være kjærligheten sammen. 

The Big Peace er en levende visjon, som Andrè Noah i flere år har visst ville skapes. Sammen med åpningen av Era Life Center den samme helgen, starter også delingen av disse “The Big Peace” konsertene. De vil holdes jevnlig både i Bergen, og bre seg videre i andre norske byer. 

The Big Peace kombinerer autentisk musikk-skapelse fra både etablerte og nye artister, med en stille freds-meditasjon i ubetinget kjærlighet. 

Hjertet i The Big Peace er en freds- meditasjon i stillhet, som lar oss kjenne det dypeste i oss alle. Vår natur som fred og ubetinget kjærlighet.

En mektig opplevelse for mange, fordi det skjer noe spesielt med oss når vi samles i denne evigheten inni oss. 

Vi gleder oss stort over å holde denne konserten, med artister som vi kjenner virker som en ramme av både håp, fred og levendehet i hele den indre og medmenneskelige tilstedeværelse. 

En ramme hvor freden i mennesket ikke er i dualitet til følelseslag som lett kan dømmes, og ligge bortgjemt innkapslet i skam. Men en fred av ubetinget kjærlighet til å være med alt. 

Til å la oss være tilstede inni oss og sammen som mennesker, som lar freden skje som ubetinget kjærlighet! 

ARTISTER 

På denne første “The Big Peace” konserten får du oppleve den rådyktige artisten Amanda Lavie fra Bergen. En kommende autentisk stjerne på vei ut til flere og flere mennesker, med en helt unik og følbar stemme som vekker tilstedeværelsen vår helt inn innerst i ryggmargen. 

Vi er også så heldige å få oppleve den unike artisten Sophie Kvam fra Bodø – med en stemme, tilstedeværelse og tekster som vekker de dypeste lag av sann kjærlighet i mennesket. Låtene hennes har allerede endret mange liv med albumet Kom, og musikkens berøring til å leve ekte. 

Under konserten får vi også nyte den uendelig vakre, åpnende og levende hang-musikken til Birgitte Bakke – som aldri stopper å imponere med nye musikalske landskaper til dyp tilstedeværelse. 

Dette er artister som deler sin musikk som inderlig modig er sitt sanne uttrykk, uten å tilpasning av uttrykket til det som markedet ofte påstår at trengs for å selge og overleve. 

Sammen i musikk og tilstedeværelse, er vi det modige hjertet, som lar det ekte kjennes og tre frem til å leves. Slik skapes sann fred, og rommet til å leve og nyte gleden i å være menneske. 

SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON & BERGEN MATFESTIVAL  

Som en del av denne invitasjonen til deg og Bergen, deles alt overskuddet fra konserten til Kirkens Bymisjon –  som penger til mat for de som trenger det.

Vi er inderlig stolt av et samarbeid med Bergen Mat-Festival, som bidrar til at konserten når ut til mange mennesker – og bidrar til at vårt forhold til mat også inkluderer den medmenneskelige tilstedeværelsen med alle mennesker. 

Og med Kirkens Bymisjon som muliggjør den gode formidlingen av dette arbeidet fra penger til mat på bordet. En kjærlighet som leves. 

Eventen og freds-meditasjonen holdes av Andrè Noah og Era Life Center. Andre Noah er en av de mest anerkjente meditasjons-lærerne i Norge, med 15 års arbeid med retreater, workshops og arbeid for en ny jords kjærlighet i både Norge og internasjonalt. 

BEDRIFTER & DONASJONER 

Ønsker du som bedrift eller privatperson å bidra inn i konsertens intensjon, med donasjon til det samme formålet – så kan du sende din henvendelse på mail til post@eralifecenter.com. 

Vi er takknemlige med alle donasjoner, som går direkte til Kirkens Bymisjon og mat formidlet til de som trenger det. 

Din bedrift kan også gi disse donasjonene, ved å kjøpe et valgt antall billetter – som kan brukes av ansatte. 

Vi deler gledelig din Bedrifts støtte til dette arbeidet på event-siden vår, med et ønske om å være en katalysator for bedrifters bidrag til positiv samfunnsendring.

PRAKTISK INFO 

Dato / tid: Fredag 1 september / kl 21.15 – ca 22.15

Dørene åpner 21.00 

Sted: Johanneskirken i Bergen 

Ordinær billett: 250 kr

Med Fullt Era Life Festival-pass: 200 kr

KJØP BILLETTER HER

”Når vi velger fredens kjærlighet inni oss selv og sammen, uten krisen som tvinger oss til dette – tar mennesket et ekte steg videre mot fred på jord innenfra”

Hjertelig velkommen med til alle!