Team ERA

TONJE KYTE

Tittle

Mitt navn er Tonje.

Jeg er opptatt av at vi våger å være og romme hele det mennesket vi er, at vi ser verdien av å vise oss sårbar, og kommer i kontakt med gavene som bor i det. Finne og leve eventyret og magien som bare er her alltid.

Jeg er kunster, Eq-terapaut og yogalærer. Mest av alt er jeg opptatt av å leve å være i kontakt med det sårbare, det som ligger nær hjertet, og å spre glede og godhet, tilhørighet og kjærlighet. Det håper jeg jeg kan bidra med her!

På Era ønsker jeg å ha grupper hvor vi utforsker lagene i sårbarheten vår, hvor vi kommer i kontakt med den underliggende smerten, og gir den rom slik at vi kan komme i kontakt med flere ressurser, og ekspandere. Noe som igjen kan gjøre oss i stand til å ta stilling til om handlingsmønsteret vårt er en god eller dårlig idé, og kanskje finne et nytt, -nye ressurser, nytt liv.

Det som er splittet, dissosiert og gjemt er det fordi på et tidspunkt var det mer intelligent og nødvendig å gjemme det enn å ha det synlig. I dette gjemte livet lever det mye visdom, intelligens og informasjon som vi vil komme i kontakt med. Dette vil vi komme i kontakt med gjennom å være sammen i bevegelse, i stillhet, gjennom øvelser, ved å gi det rom og romme. Slik at vi kan ekspandere sammen. Være FRIHET.