Team ERA

KJETIL ANDRÈ JACOBSEN // ANDRÈ NOAH

41143904

belovingness@gmail.com

”Det er ca. 18 år siden det skjedde. At hele livet forandret seg. Eller sagt slik det egentlig er. Siden livet tok slutt for den personen jeg trodde jeg var, og livet slik det virkelig alltid har vært den jeg er – våknet som seg selv. På Afrikas tak fikk den jeg trodde jeg var dø. Der på Kilimanjaro fjellet. En dødsreise i hele sin spontane totalitet, og samtidig en dødsreise som fikk åpenbare seg gjennom de neste årenes livsomstilling fra tær til krone. Ja det var umulig å forstå, men heldigvis heller intet tanke-jeg igjen som trengte å vite. Det var nok å bare være. Å bare være, var alt som kunne være. Livet som bare total ubetinget kjærlighet. Alt jeg er.

Det er fascinerende. Jeg er blitt voksen som det sies. 18 år, som mitt sanne jeg. Og her skriver jeg på en slags miniversjon av en selvbiografi som jeg nok vil skrive i sin helhet senere, om det virkelige livet som jeg den gang visste, at ville vokse frem. For selv om den akutte høydesyken på Afrikas topp, tok meg til alle undersøkelsers analyse av hvor syk jeg kunne være. Selv om det å sette seg i bilen til nærmeste butikk og likens, var som en dødsprosess som skjedde hver dag i flere år. Så visste jeg. Barnets jeg, og sjelens evighet. At jeg ville sitte her voksen i et nytt liv 18 år etterpå. Kanskje 30 meditasjons-retreater i hjemland og alle verdens-hjørners hjem etterpå. Sammen med tusenvis av healinger der jeg har fått holde hånden til mennesket, mens sjelens hjem fikk åpenbare seg selv. Inderlig takknemlighet i å få leve livets gave. Privilegiet det er å få gi kjærlighet, ved å bare være den vi er. Menneskets sanne natur, levende, slik vi er ment å leve.

Det som startet inni alle spørsmåls spørsmål. Hva er egentlig sant? Hva er jeg egentlig? Fikk gjennomleve mannen som var i ferd med å gå i bakken, når et annet menneske sine traumer reiste som en eksplosjon gjennom alle mine celler. Bare fordi jeg så ham, skrevet som et telefonnummer på arket foran meg. Som mennesket som erkjente sjelens evighet som den jeg er. Den som ser. Kunne forandre alt i sin erkjennelses levende virkelighet. Den våkne healeren som våknet. Den våkne sjelen som levde som menneske, og livets kjærlighet som åpnet den sanne eksistens som total bliss, som alt som er. Gjennom alle livenes sjelsliv fikk jeg se og være. Vite alt som var øyeblikkets sanne jeg, både for meg selv og alle andre inni livets jeg. Som en eksplosjon, ja virkelig en livets big bang, en orgasmisk sann kjærlighet, levende som meg. Livet som menneske var opplyst. Aldri det samme igjen.”

Kjetil Andrè Jacobsen er en av Norges mest anerkjente healere og lærere i det som kan beskrives som den nye jordens tid. Den ERA som har vært forutsatt i alle urbefolkningers visdom, som skjer nå. Det som kan beskrives som en gylden tidsalder der den virkelige sannheten, som yogier og visdomstradisjoner alltid har visst er vår eksistens, får utfolde seg som menneske og menneskehetens sanne selv.

Mennesket kommer hjem til plassen inni sitt innerste, der ikke bare sjelen erkjennes som den vi er, men også mennesket selv, åpnes som den samme sanne åndens jeg. Slik Kjetil André i dagevis, ja ukesvis i total meditasjons-bliss, der hver minste bevegelse i virkelighetens øyeblikk, bare kunne åpne nye fossefall av den samme orgasmiske fødsel. Slik fikk også Kjetil André sitt menneskeliv leves som den levende yogis meditasjon i selve livet, som fikk oppleve 4 barn bli født og vokse opp. Et livs forskningsbaserte rådgivning til prestasjonsidrettens beste, fikk leve seg selv frem som endeløse healing-gaver med mennesker som fikk se sitt sanne selv, og sykdommers virkelighet som kunne sees fri med en kropp som våknet som sitt vitale jeg.

Mange forundret seg på veien, når de så healeren og læreren Kjetil Andrè. Som nesten ikke trengte sove, løp over fjell på fjell, som kunne ha ekstrem-healinger i doble arbeidsdager, samlinger med hundrevis, i år inn og ut – og allikevel stod stillheten helt stille. Allikevel var våkenheten like hel. Det som vanligvis viste seg som det som kalles ”den sårede healers farvel”, skjedde ikke.

”Å være det som virkelig er, var og er alltid det eneste som skjer. For meg, og for deg. Det er bare slik det er. Forskjellen er om vi lever vår virkelige sannhet eller ikke. Og det er min invitasjon til alle, med en ny Era, at denne visdommens innerste jeg – får være vår livets vei sammen nå. For som den kan vi gråte den sårbare healer, leder, mor og far, usette hverdagshelt, sykdomsmenneske, den som tror den er skyldig, og barnets frihet – hele veien hjem til å bare være, vårt sanne jeg. Der latterkrampens lekenhet er like total som det voksne menneskets livsnytelse, som barnets første dansende steg gjennom naturens enger med menneskets åndedrag som får løpe om kapp med sommerfuglens vingeslag. Og hjertet som dunker fullt og helt. Ja. Livets slik det virkelig er.”

Gjennom snart 15 år som fulltids healer og lærer, i det som kanskje kan kalles livets sanne alkymi – har Kjetil André fått møte livets innerste essens gjennom menneskemøter som alle har vist vei til å realisere en ny Era av samskapelse. Det har skjedd i møte med usette genier, som er med å åpne menneskets usette verdeners magi, bare ved å være her på vår jord som en lysende kjærlighet så stor, at nesten ingen kan se dem. Det har skjedd i det næreste møtet med øverste maya-healere og lærere, som ønsket healing og forløsning av den sårede healer. I møte med utallige bedriftsledere, profesjonelle hjelpere, og mennesker forankret i den dypeste logikk av vitenskapens verdens-sannhet. Og ikke minst, og mest av alt. Mennesket og barnet inni oss alle. Som bare er klar, til å gå inn døren til sitt sanne jeg, og se at også menneske og menneskehet er helt fri natur som vårt sanne jeg.

Når verden visste at den skulle stå på pause i noen år, og Kjetil André Jacobsen ledet sin meditasjons-retreat på Sri Lanka, helt inni sin egen sjels østlige barnesko. Så hadde han også visst at et nytt senter, en ny livets retreat, hjemme i vårt eget liv, hjemme i vår egen by, var i ferd med å tre helt frem. Virkelig en plass hvor hjertet vårt kan være hel, og heles, bare ved å være sammen. Virkelig være livets senter, som den vi er. ERA LIFE CENTER. Det vi er sammen, der livets gaver virkelig kan gå sammen – som kjærlighetens vitenskap og menneskets levende alkymi. Vår innerste gave. Selve livet.

”Det er i den dypeste kjærlighet, og et helt levende rørt hjerte – med menneskets potensiale til å erkjenne og leve sann kjærlighet som vår natur. At jeg sitter her og skriver og ser Era Life Center manifestere seg fullt og helt nå. Å få se det tre frem gjennom års væren, der jeg har fått være det som best kan beskrives som en sosial visjonær og entreprenør av godhet med menneskets innerste natur, ifra min egen yogiske frihet og kjærlighet.

Jeg vet at dette senteret vil åpne muligheter til et samfunnsskifte som er helt unik, slik vi ser det tre frem i Ny Era Festivalen som skjer allerede før vi har åpnet senterets egne ytre dører. Og dette beskriver vårt Era, den tidløse væren som alltid skjer innenfra først. Som ikke trenger den ytre bekreftelse for å være det den er. Men som allikevel vil stråle som en ny Era av overflod, godhet og livsnytelse – når vi lever vårt sanne jeg sammen. Slik vi, som Kjærligheten skjer nå!

Det vil skje i det hjertet av samlevd skapelse, der menneskets naturlige healing i å bare være – får skje hånd i hånd med menneskets kreative og dansende frihet. Det vil skje i møtepunktet mellom autentisk veivisning ifra metoder som støtter menneskesinnet på sin vei inn til sann trygghet. Og i smeltedigelen der kultur, kunst og medmenneskelig godhet og livsnytelse – kan sees og leves, som den samme sanne alkymi. Kjærligheten vi er.”

KJETIL ANDRÈ SITT ARBEID PÅ ERA LIFE CENTER

Kjetil André vil fortsette å la sitt levende arbeid utfolde seg på Era, både i kjente former – og i nye utfoldelser som får være med å vise vei i den samskapelsen som Era vil være en veiviser for i samfunnet.

Dette arbeidet vil alltid inkludere det nære menneskemøtet, slik det får skje i sin naturlige form gjennom den healing eller veiledning, som åpnes ut fra det levende øyeblikket som er alt vi trenger, for å være alt vi er.

Arbeidet vil også inkludere meditasjoner som er en veiviser for mennesket som ønsker å leve sin egen sanne vei, SatSang (å være med sannheten vi er) samlinger, retreater, ulike workshops for barn, alle og næringsliv – og også et flerårig Akademi for mennesket som ønsker å leve sitt innerste ut i sin totalitet, som en gave til både seg selv og andre mennesker, i det uttrykket du er ment å leve den du er.