Team ERA

NILS R. FOSSE

Tittle

Jeg heter Nils og jeg jobber som lege. Jeg ser mye fantastisk i medisinfaget, men opplever også at dette faget har vært litt på ville veier de siste tiår, i takt med mye annet i samfunnet. Det handler mer om raske løsninger og demping av symptomer enn det handler om å finne årsaken til og å helbrede sykdom. Min personlige overbevisning er at helbredelse ofte først og fremst må komme fra oss selv og vår egen innsats. Samtidig kan vitenskapen og medisinfaget være til stor nytte, ikke minst i å bidra til motivasjon og tro på at man kan bli friskere og få et bedre liv. I en helhetlig medisinsk tilnærming er dette for meg vel så viktig som å gjøre de rette undersøkelser, ta de rette blodprøvene og å skrive ut de rette medisinene til rett tid. 

Jeg opplever vitenskapen og medisinfaget som fremdeles basert på kartesiansk dualisme, det vil si på et skille mellom sinn og kropp. For meg er dette et utdatert paradigme, sinn og kropp er egentlig ett. Dette vil i såfall kunne få store konsekvenser for hvordan faget praktiseres og for hvilke behandlinger som kan han en positiv effekt på individets helse. 

Jeg har et ønske om å formidle kunnskap som kan overbevise enkeltmennesker om at de har mye større mulighet til å påvirke sin egen helse enn de trodde. Innerst inne er nok likevel min største lidenskap å hjelpe meg selv og andre med å virkelig bli seg selv igjen, noe jeg er overbevist om har stor betydning også for kroppslig helse.