Velkommen med til SHAMELESS KVINNESIRKEL med temaet omfavning. 🤲🏼🌗

Hausten er komen og mørket byrjar å breie seg meir og meir i dagene som kjem. Tida bringar med seg ro, stilleik, introspeksjon og omfavning av seg sjølve og kvarandre.

Inspirasjonen inn i tematikken er fellesskapet og varmen som vi saman skapar i den rommende omfavninga av individets eigenart speglande i den relasjonelle interaksjonen.💞

Sirkelen vil innehalde både deling, feedback, øvelser og tilstedeværelse saman – vi skal øve på å favne og å bli omfavna i kjærleik, omsorg og aksept.

Som vanleg i desse sirkelen er modigheita, ærlegdommen, sårbarheten og kjærleika rådande og bringar oss saman som mennesker. 🔥

Saman kultiverer vi djup kontakt som visar deg vidare inn i kva og kven du er.

Gjennom SHAMELESS deling deler vi kva enn som er i oss og som ønskjer å bli uttrykt og møtt (eller berre lytter og er med i stilleik), vi lar oss sjølv få vere i det genuine og gir plass til heilskapen av den du er – utan fordømming og utan skam.

Gjennom nysgjerrig og åpen bevissthet kan vi identifisere forsvarsmekanismene, handlingsmønstre og beskyttelsestratgiene vi har bygd rundt hjartet, og alle identitetene og rolleforventningene vi har påtatt oss som mennesker for å imøtekommet eige behov for tilhørighet og kjærleik.💜

Dette er eit lavterskeltilbud for deg som ønskjer ivareta di psykiske helse og skape eit godt fellesskap med selvutforskelse som fokus.

Du er varmt velkommen! ✨

PRAKTISK INFO

Dato/tid:

05.10.23 // 19.00 – 21.00

Sted:
Era Life Center // Vestre Torggaten 22 – eventet er i 3. etasje.

Investering:
350 kr

Påmelding: Send PM til Silje Vik eller til 97946222 – bindende påmelding

Betaling: skjer gjennom bookingssystemet til ERA Life Center som er klart om kort tid.

Se mer om Era Life Center sitt tilbud her:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080034107028 Sjå mindre
Bergen, Hordaland

www.eralifecenter.com