Renate Hetlevik Andersen

Kraniosakral & Indre Alkymi

Indre forvandling gjennom kroppen og sinnets egne ressurser.
Kraniosakral er en myk behandling som jobber med kroppens iboende krefter og intellingens. De samme kreftene som bærer oss frem gjennom livet, heler sår og bygger celler. Når livet byr på utfordringer kan flyten og vitaliteten i disse hindres, noe som kan gi utslag i alt fra utbrenthet, belastningskader, sykdom eller psykiske ting. Kranio er spesielt bra for å jobbe med traumer, balansere nervesystemet og få flyt i ressursene i kropp og sinn.

Indre Alkymi jobber med kroppen og sinnets indre ressurser gjennom ord og innsikt. Vi jobber med kropsskontakt, indre reiser, samtale og indre forsåelse, for å gjennopprette kontakten med dine indre ressurser og å jobbe ut av traumer og fastlåste mønstre.

Kraniosakral og Indre Alkymi kan brukes sammen eller hver for seg.

Om Renate

Renate har jobbet i feltet av terapi, behandling og kursvirksomhet i 25 år.

Hun jobber med indre transformasjon gjennom 1:1, meditasjon, kurs, yoga, tantra, sjamanisme og ulike sermonier.

Renate har jobbet dyprt i ulike åndelige tradisjoner, i psykologiske forståelser, traumeforståelse og hvordan kroppen virker og påvirkes av alt vi er, gjør og opplever. Renate er også vigsler og ritualleder i Holistisk Forbund.

Velkommen til en session der vi kan jobbe med å frigjøre indre ressusrser, skape mer vitalitet og balanse, økt forståelse og livsglede. Enten det er 1:1 eller gjennom yoga, kurs eller sermonier.

Du kan også lese mer om meg på min nettside: www.indrealkymi.no

Kontaktinfo

Telefon

48 10 59 81

E-post

renate@ametysten.no

Addresse

Vestre Torggaten 22, 5015 Bergen

Ta kontakt