ERA Life Festival Søndag 3. september

VÆRE-ROM (3 etg)

9.00 – 09.45 

CHAKRA DANCE MED RENATE HETLEVIK ANDERSEN
Et herlig dypdykk inn i ditt eget indre gjennom guidet meditasjon, dans, bevegelse og spesialdesignet musikk. Du kan bruke det til å bli kjent med deg selv og hvordan ting er akkurat nå, eller du kan bruke det til å utforske og bevege på et spesifikt tema. Du trenger ingen forkunnskap eller danse-evne for å delta. Dette er din indre reise og utforsking.

Chakradance er utviklet av Natalie Southgate, og er basert i jungiansk psykologi, chakraforståelse og dans. Rammene fra jungiansk psykologi gjør den trygg og “contained”, slik at du får muligheten til nye innsikter, til frigjøring, bevegelse og skapelse, men uten at det blir for overveldende eller for mye på en gang. Eventen starter og avsluttes med en meditasjon for fokus og integrering.

10.00 – 10.45 

EMBODIED STRENGTH MED SILJE VIK
Med boblande glede og stor kjærleik inviterer eg deg med til eit litt annleis treningskonsept der kontakt med kropp, styrke og teknikk, samt tilstedeværelse og eigenkjærleik står i førersetet! 

Første timen vil skje under åpningshelga til ERA – Life Center 1. – 3. september!

Ein heilskapeleg tilnærming til kropp og bevegelse legger grunnlaget for konseptet, der vi integrerer styrke både i det emosjonelle, mentale, kroppslege og det sjelelege – og derfor navnet Embodied Strength!

Dette er ein time med kroppsvektstrening med både dynamisk oppvarming, styrketrening og avspenning, der alle delene bidrar med viktige element inn i timens tema.

Vi jobber med og etter kroppens behov, tar omsyn og lærer å lytte til kroppens syklus, samt opner opp for eigen kraft, den kroppslege leken og lar den gode meistringskjensla komme fram.

Styrketrening er essensielt for kroppen (som vi skal både lære og oppleve på disse timene) og har så mange positive ringverknader; både for den fysiske kroppen, vårt hormonsystem, den psykiske helsa og for eigen sjølvutvikling og tilstedeværing i livet. Vi skal utvikle vår eigen styrke og tillit til kroppens visdom!

Klar for å bli kjend med din eigen kraft og komme i djup kontakt med kroppen gjennom rå og deilig styrketrening?

11.00 – 12.45 

TANTRISK BERØRINGS WORKSHOP // MED MONICA JOSEFINE HJELLE 
I denne workshopen går vi nærmere inn på hva berøring gjør med oss som menneske – berøring både på et ytre og et indre plan. For at vi skal ha det godt med oss selv så trenger vi nærhet og vi trenger hverandre. 

I tantra bruker vi bevisst berøring for å nærme oss et annet menneske og for å utveksle energi med dette mennesket. Berøring gjør noe med oss. Vi blir glade av det. Vi føler større tilknytning til andre menneske. Vi føler trygghet i kroppene våre og berøring setter i gang en cocktail av gode hormoner i kroppen som kan gi oss en form for lykkerus. 

I denne workshopen lærer vi om berøringens kunst sett ut i fra et tantrisk perspektiv og hvordan vi kan ta på hverandre på en godt og respektfull måte. Du lærer du om forskjellige former for berøring knyttet til de fire elementene luft, jord, vann og ild. og hvordan bevisst berøring gjør en stor forskjell når man er i nær kontakt med et annet menneske. Gjenom enkle øvelser trener vi på å nå inn til hverandre på et dypere plan. Tørr du vise din åpenhet og sårbarhet i møte med et annet menneske?

Forhåpentligvis vil denne workshopen inspirere deg til å ta mer på andre i hverdagen og gi en økt bevissthet på hvordan vi gjøre det.

Dette er en workshop hvor vi fysisk berører hverandre.

13.00 – 13.45

BARNE-YOGA 1-5 TRINN //  MED BENTE ELVEMO & PEDER HELLAND KLEPPE
I barneyoga ønsker vi å skape nysgjerrighet, gi rom for kreativitet og nye måter å utfolde seg på. Dette er fysisk aktivitet på en leken måte! Fokuset i yogatimen er lek, og det å la barna kjenne på mestring underveis. Vi øver på bevisst tilstedeværelse, hvor barna lærer å lytte til sin egen pust og bruke sansene.

Ingen forkunnskaper er nødvendig. Vi tilpasser yogaen til alle som er med og vektlegger en atmosfære uten konkurransepreg. 

Det er gratis inngang for barn og ungdom under 16 år på festivalen. Hjertelig velkommen med!

14.00 – 14.45

MENOPAUSIVA COMMUNITY // WITH SOHINI SINHA
All women approach and live through menopause.  It is a time and place of transition and transformation.  In this place we have one foot in “the way it was” and the other foot hasn’t landed fully in “the way it is going to be”.  Menopause is a time of exploration, a time of releasing the old and learning to inhabit the new.  It is a process that happens on all levels – physical, mental, emotional, unconscious, spiritual.  I invite anyone who wants to walk this journey with others to join me.  We will create a community together where we share what’s happening, what we are learning, and support one another. 

All are welcome, no matter where you are in the journey – pre, during, post.  We are all in this together!

I look forward to seeing you there!

15.00 – 16.15

MANNE-SIRKEL MED ANDRÈ NOAH // TEMA “ MANNENS SÅRBARE ALKYMI”
Det gleder meg inderlig å invitere til denne eventen, med det sterke temaet “mannens sårbare alkymi”.
Sirkelen er først og fremst en være-plass – der du som mann kan komme og bare være deg, akkurat slik du er. Uten noen definisjon av hva en mann er, eller ikke er. Uten maskene som skal plassere oss menn som “noe”, og samtidig i den totale åpenhet for at maskene som kjennes lever. Og også har sin verdi.  Denne uendelige gaven av  et møtepunkt i hjertets totalitet, der det våkne mennesket som mann – og våre indre sår, får leve sammen, som sin totale alkymi. En plass til å sette ord på det ordløse, bare være, også stillheten, og la følelsen vise hele sin verdi. Elske deg selv. Som mannen du er!

16.30 – 17.45

KVINNE-SIRKEL MED SILJE VIK // TEMA “LEIKANDE BEVEGING” 

Spennande seier du? JA, eg er enig!

I denne sirkelen skal vi utforske kva leik er og korleis leik kan vere ein naturleg del i livets bevegingar og fasar.

Vi skal i denne sirkelen leike oss med eigen veren gjennom både fysisk beveging, utforskelse av kva leik er i ditt liv og korleis integrere det som ein naturleg del av tilstedeværelsen og i din eigen prosess.

Kva om leik skapar rom for det uante, samt avdekker og opner opp for meir av sjølve livet?

Leik er ein så naturleg del i vår læringsprosess som menneske og gir nye dimensjonar til både livets prøvelser og gleder.🩵

Korleis kan vi leike meir?

Kvinnesirkelen vil innehalde både deling, aktiv lytting, oppgåver og reklesivitet i fellesskap.

Dette er eit rom kor vi saman skapar og kultiverer djup kontakt med oss sjølve og relasjonelt, som visar deg vidare inn i kva og kven du er. I sirkelen er det eit opent rom for å få vere i det genuine og gir plass til heilskapen av den du er i augeblikket – utan fordømming og utan skam.

Dette er eit lavterskeltilbud for deg som ønskjer ivareta di psykiske helse og skape eit godt fellesskap med selvutforskelse som fokus. 

Eg ser sånn fram til å kome saman i sirkel igjen – og ikkje minst på festivalen i sin heilskap med alt det gode, gøye og fine som skal skje der – anbefalast å bli med!

18.00 – 18.45
YINFLOW // MED RENATE HETLEVIK ANDERSEN
Yin yoga har røtter i kinesisk medisin, taoistisk yoga og den rolige, hvilende delen av indisk yoga. Med lange, myke strekk, litt styrke og myk bevegelse i mellom de lange strekkene, fokuserer yogaen på pust og tilstedeværelse, å gi seg hen til dypet av seg selv for å finne næring og dypere kontakt med din essens. Yogaen følger rytmen av årstider og elementer, med sitt fokus på meridianene og å balansere elementene i oss og vår balanse med livet og verden rundt. Hjertelig velkommen med!

19.00 – 20.45  

ROOTS OF BEING // WITH ELIN AMBIKA HAUGEN & SOFIE JANSSON  

“Join us on a beautiful journey back to the root of your heart and being. Through singing and dancing we will connect to the depth of the present moment and the beautiful stillness within.

Sofie will guide you into a soft surrendering and opening of your voice in its raw authentic beauty. With simple methods of voice activation like toning and chanting of mantras, we will experience the power of many voices melting together.

Ambika will invite you into a gentle flow with moving presence, that will open up the body in new and playful ways. Dancing makes it easy to let go of ideas and fixations in the mind, and helps us find a more authentic and loving way of being, moving and meeting others. “

21.00 – 22.00
AVSLUTNINGS-MEDITASJON & INTIM-KONSERT MED ANDRE NOAH & SOFIE JANSSON
Alle ønskes hjertelig velkommen med på festivalens avslutnings-meditasjon og intim-konsert. Den vil åpnes og leves frem gjennom alle eventene denne helgen. Gjennom deg, og vi sammen. Denne avslutningen vil tre frem gjennom øyeblikkets kjærlighet, og være ankringen og invitasjonen til å leve ditt autentiske jeg og liv, som en naturlig fortsettelse av verdien og magien vi har skapt sammen denne helgen.

KUNST ROM (2 etg.)

10.30-12.00
INNER WISDOM WRITING // WITH ANDRÈ NOAH 

Det er med en ubeskrivelig rørende følelse i hjertet, at denne invitasjonen skrives. Slik den kjennes så sterkt levende med de første årene etter min egen oppvåkning, for omlag 20 år siden. 

Det som kan beskrives som en nær-døden opplevelse på Kilimanjaro, og som også kan beskrives som fødselen av mitt sjels-jeg som levende menneske – startet en flere år lang periode med ekstrem spirituell oppvåkning, og et liv i total endring. 

Et levende skifte –  fra å bli sendt i alle retninger for å teste hva som var “feil” med meg – og spørsmålet “var jeg alvorlig syk” ?

Til erkjennelsen og realiseringen av det som allerede var åpnet, og evig sant inni meg. 

Fra å aldri ha meditert, satt jeg “plutselig” mangfoldige timer i bliss hjemme – samtidig som jeg var så sensitiv at det å bevege meg ut av huset, kjentes som å dø daglig. 

Sjelen og den indre visdommen levde frem sin totalitet inni meg, og åpnet seg derfra som naturlig livsflyt ut i alle livets porer.

Og levende som skiftet, kjente jeg at jeg skulle skrive. Stille alle spørsmålene som kunne stilles ? Og erkjenne at alle svarene var levende inni meg. 

Jeg skrev side opp og ned, hver eneste dag. Skriving som bare levde som en væren, uten at det var noe kanalisering fra noe annet utenfor meg. Det var bare meg, som var meg. Visdommens sannhet som levde. Som menneske. 

Jeg skrev sider om den dypeste eksistens, chakraene, og menneskets evolusjon som ren bevissthet – og også alt det arbeidet jeg var ment å leve frem.

Ut fra “ingentings alt”, og den endeløse indre visdommen som bare er. Det var en ekstrem opplevelse av sannhet, som samtidig bare var ekstrem bliss og fred – kjent og levd frem uten noen “opplæring”.

Denne sannheten som levde inni meg. Og som nå er levd i rundt 14 år som spirituell lærer, healer, retreat-holder, veileder og skaper av Era Life Center. Og ikke minst menneske. Jeg som den jeg er.

Denne gjennomlevde åpningen av våkenhet og skrivingens verdi, lever med meg inn i workshopen – og gaven den er til å la oss være levende, som den vi er. 

En levende invitasjon til din indre visdoms frihet. Til å la den våkne frem som den mest naturlige livskraft som finnes. Slik den er din natur. 

Workshopen skjer som øyeblikkets levende kjærlighet og skapelse – med en kombinasjon av meditasjon, ord som vekker vår indre visdom.. og rommet til at den indre visdommen får skrive deg frem, som den fullkommenheten du er. Som menneske!

Workshopen virker dypt healende, åpner vår levende våkenhet og aktiverer visdommens flyt som livet du lever.

Dette er annet enn skriving for å prestere noe, eller bli noe. Det er skriving som lever åpent innenfra, slik den lever naturlig og fullkomment. Slik den er øyeblikket. Slik du er deg

Ta med deg noe å skrive med og på. Du trenger ingen kunnskaper eller erfaring for å være med på denne eventen.

Hjertelig velkommen med til alle!

12.00 – 14.00

ANSIKTS-MALING FOR BARN

Våre dyktige ansikts-malere forvandler barna til skumle dyr, vakre prinsesser, tøffe superhelter, eller hva det skulle være!

14.00 – 15.00
NÅR FARGENE FORTELLER // MALE WORKSHOP FOR BARN MED GRETHE TOPPE THUNOLD OG PEDER KLEPPE
I denne workshopen skal vi sammen utforske maling og fargenes magi! Der fargene bare ER. Her er det ingenting som skal læres eller presteres. Vi kan legge penslene til siden og la hendene være forbindelsen mellom hjertet, fargene og malingen. Vi lar opplevelsen i hver enkelt, være veien som leves videre. Og i det ligger magien som vi brenner for å dele.. der eventyret lever i alle øyeblikkets farger og muligheter.

Voksne som har lyst å være med på opplevelsen som barnets lekekamerat og medvandrer er også hjertelig velkomne. Men husk at dette ikke handler om læring og prestasjon.

16.30 – 17.30
INTRO-KURS FERMENTERING // MED SIW RAW
Livet gir oss muligheten til å oppleve så mange sanser; også gjennom maten vi inntar. Råvarene vi velger er ikke bare viktige for deg og for smaksløkene dine, men også for tarmen din. Hva ligger i begrepet en rik bakterieflora i tarmen? Hva kan den gjøre for deg?  Og hvordan mater du de gode bakteriestammene i tarmen din?

Vi kan spise så utrolig mye godt som også gjør oss godt, og nå bugner det av fantastiske norske råvarer i form av grønnsaker, frukt og bær. Under festivalen får du tilgang på mini -workshop med smakebiter på tarmvennlig deilig raw kake og andre delikatesser fra det rå, grønne kjøkkenet.

Kanskje er du også nysgjerrig på hvordan du enkelt fermenterer grønnsaker selv og beriker grønnsakene med mengder av helsemessige melkesyrebakterier?

Denne helga byr jeg også på smaksprøver og salg av fermenterte grønnsaker fra produksjonen til SIWRAW som er blitt til smakfulle delikatesser på glass.

Under festivalen introduserer jeg to ulike grønne matkurs for en rikere tarmflora og en bedre deg. Her er det lav terskel for å lære, smake og oppleve.

Dette kurset har fokus på fermentering, mens kurset lørdagen har fokus på RawFood.
Du er hjertelig velkommen.

19.00-20.00

KREATIVT ROM // MED PEDER KLEPPE

Kreativt rom er en invitasjon til utforske din kreative energi og ditt uttrykk. Her er det ingenting som er riktig eller galt. Vi starter med å være åpen for vår opplevelse av dette øyeblikket. I denne tilstedeværelsen vil vi utforske tegning med pastellkritt. La dine farger, følelser, tanker og hele ditt vesen uttrykke seg. Uansett om du tror du er kreativ eller ikke – og uansett hvordan du føler deg – er du velkommen slik du er. Til å oppleve ditt autentiske uttrykk! 

ÅPENT ROM (3 etg)

14.30 – 15.30

SACRED NOURISHMENT // WITH SOLVÅR WAYRA FIVELAND
Gjennom Sacred Nourishment yoga ønsker jeg å tilby  En rolig yogatime med fokus på å lande dypt I seg selv hvor vi henter næring gjennom kontakten med jorden, pusten,myk bevegelse til kroppen og indre fokus. Timen avsluttes med en kraftfull white light healing-meditasjon. Og vi bringer Himmel og jord I kroppen og opplever hvordan dette påvirker hver enkelt på sin unike måte.

17.00 – 18.00
FUNKSJONELL MEDISIN, KOSTHOLD & KRONISKE SYKDOMMER // MED LEGE ALEXANDER RAFTO
Foredraget har fokus på funksjonell medisin og innvirkning av kosthold og andre faktorer ved kroniske sykdommer.

Ved foredraget skal jeg fortelle om hvorfor det er en økning ved kroniske sykdommer, hvordan dette kan forebygges, hva som er underliggende årsaker, og hvordan kosthold påvirker hvorfor vi er blitt syke.

FESTIVALPROGRAM FOR DE ANDRE DAGENE

Program fredag 1. september

Program lørdag 2. september

Vital Matnytelse på ERA LIfe Festival