Vi er begeistret for å dele at det blir yoga for barn i 1.-5. trinn sammen med Bente Elvemo og Peder Kleppe på ERA Life Festival!

I barneyoga ønsker vi å skape nysgjerrighet, gi rom for kreativitet og nye måter å utfolde seg på. Dette er fysisk aktivitet på en leken måte.

Fokuset i yogatimen er lek, og det å la barna kjenne på mestring underveis. Vi øver på bevisst tilstedeværelse, hvor barna lærer å lytte til sin egen pust og bruke sansene. 

Ingen forkunnskaper er nødvendig. Vi tilpasser yogaen til alle som er med og vektlegger en atmosfære uten konkurranse.  

Det er gratis inngang for barn og ungdom under 16 år på festivalen. 

Hjertelig velkommen!